Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc vào ngày 3/10. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 54 đồng chí.

Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa mới đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Kon Tum xác định phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng bình quân gần 9%/năm; đến năm 2020 kết nạp mới trên 5.000 đảng viên; 100% thôn, làng có tổ chức Đảng; trên 75% quần chúng được tập hợp vào các tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng năng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, Kon Tum tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đảng bộ tỉnh Kon Tum cũng xác định mỗi cán bộ, đảng viên, phải thống nhất về nhận thức và hành động, đề cao tinh thần đoàn kết, tiền phong gương mẫu, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở; bám sát quy chế, quy trình, chương trình, kế hoạch công tác, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ phải kịp thời, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững./.