Ong Nguyen Xuan Thang tai dac cu Bi thu Dang bo Hoc vien Chinh tri hinh anh 1Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong hai ngày 4-5/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức được bầu từ đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đương nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 2.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Học viện.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, bộ, ngành Trung ương.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 người.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy truyền thống của trường Đảng mang tên Bác

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết Đảng bộ Học viện lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất bản lĩnh chính trị truyền thống tốt đẹp của Học viện trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển.

Cùng với đó, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển toàn diện, xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đạt được kết quả rất quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện.

"Chúng ta có vinh dự, trách nhiệm làm cho những kết quả đó được tiếp tục phát huy, được nhân lên trên con đường phát triển của Học viện. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy hết những yếu kém, bất cập trong nhiệm kỳ qua và những khó khăn, thách thức đang đặt ra phía trước đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ hai, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030," ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc thảo luận, tranh luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, bất cập tại Đại hội này là việc làm rất ý nghĩa và cần thiết.

Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả” với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”; từ đó thực hiện mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh]

Báo cáo chính trị của Đảng hội Đảng bộ Học viện cho thấy giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đối với Học viện.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ Học viện phải đối diện với thách thức rất lớn, đặc biệt đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Học viện. Mặc dù vậy, Đảng bộ Học viện đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thành công 5 nhóm chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Học viện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thống nhất, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả," Đảng bộ Học viện sẽ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, tự tin vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định uy tín, vị thế là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính-xã hội; trung tâm quốc gia nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Bày tỏ vui mừng được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Học viện; khẳng định đây là nhân tố quan trọng cho sự thành công của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của Học viện thời gian tới là tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế là trường Đảng cao cấp-trung tâm đào tạo, bồi dưỡng mẫu mực cho cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước, có uy tín trong khu vực và khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng; là đầu tàu để lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết, truyền cảm hứng cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Học viện cần hết sức chú trọng, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ đức, đủ tài để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của Học viện được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ong Nguyen Xuan Thang tai dac cu Bi thu Dang bo Hoc vien Chinh tri hinh anh 2Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng thời, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng bộ Học viện thực sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Học viện bám sát Cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hết sức chú trọng rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

"Công tác tư tưởng cần chú trọng làm tốt hơn nữa, sôi nổi, phong phú, đa dạng và phù hợp với thực tiễn hơn nữa để tiếp tục khơi dậy truyền thống 70 năm mái trường mang tên Bác Hồ kính yêu, tiếp tục tiếp nối, xây dựng văn hóa trường Đảng," Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện cùng hệ thống các trường Đảng trong cả nước cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sáng về đạo đức, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, có chuyên môn sâu, có trình độ và phương pháp sư phạm tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và lãnh đạo, quản lý, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng.

"Học viện cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ luật, kỷ cương; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nghiêm túc, khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động sau đại hội," ông Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trong đó trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng người học theo hướng cập nhật các nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn suy thoái về dạy và học tập lý luận của Đảng; khắc phục bằng được bệnh hình thức, ngại học, lười học, học qua loa chiếu lệ lý luận chính trị...

Ong Nguyen Xuan Thang tai dac cu Bi thu Dang bo Hoc vien Chinh tri hinh anh 3Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính trị, tư vấn chính sách, Học viện cần tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra; từ thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lý luận về mặt khoa học; coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng...

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng với truyền thống bản sắc đã được tôi rèn qua hơn 70 năm của ngôi trường đào tạo cán bộ, đảng viên ưu tú nhất của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu sáng tạo, hiệu quả, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt là trong tình hình hiện nay./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)