Ong Pham Viet Thanh tiep tuc giu chuc Bi thu Tinh uy Ba Ria-Vung Tau hinh anh 1Ông Phạm Viết Thanh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Ông Phạm Viết Thanh được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bà Nguyễn Thị Yến và ông Nguyễn Văn Thọ cũng được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Ông Phạm Viết Thanh (sinh năm 1962, quê ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), trình độ cử nhân Luật, thạc sỹ Quản trị kinh doanh; từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines.

Tháng 4/2016, ông Phạm Viết Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đến tháng 3/2019, ông được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Đến ngày 30/7/2020, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển. Trong đó, có 17 người lần đầu tiên tham gia Ban Chấp hành, còn lại tái cử; Ban Chấp hành có cơ cấu tỷ lệ nữ là 16,6%, tỷ lệ độ tuổi bình quân là 48,11 (giảm 1,3 tuổi so với khóa trước).

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 17 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết, cùng với hai đại biểu là ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội lần này cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020); Nghị quyết Đại hội; thảo luận thống nhất Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng. Bên cạnh đó, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025…

[Ông Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu]

Trên cơ sở thống nhất về quan điểm, định hướng trên, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ ba nhiệm vụ đột phá và sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với quyết tâm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người."

Đây là mục tiêu được xác định trên cơ sở tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và những dự báo tình hình trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới.

Ong Pham Viet Thanh tiep tuc giu chuc Bi thu Tinh uy Ba Ria-Vung Tau hinh anh 2 Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ tới, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bốn trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đây là thế mạnh của địa phương và được kỳ vọng sẽ giúp Bà Rịa-Vũng Tàu bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước được đòi hỏi phải có sự chủ động, quyết tâm ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch năm năm (2021-2025).

Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ mới; phải nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lên một tầm cao mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, dân và quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương, khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, củng cố sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa để kế thừa và phát triển cao nhất những thành quả đã đạt được trong sáu nhiệm kỳ vừa qua và gần 30 năm xây dựng, phát triển, khẳng định tiềm năng-nâng tầm hội nhập của tỉnh, xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)