Sau ba ngày làm việc, ngày 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc. Ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 51 người và bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX đã bầu 13 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Lê Hồng Phương, nguyên Phó Bí thư thường trực khóa VIII và ông Đinh Quốc Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ khóa VIII, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa IX nêu rõ để cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2015, Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện, tạo bước đột phá trong thu hút, đãi ngộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tỉnh sẽ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài các khu công nghiệp thuộc danh mục quy hoạch khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ xây dựng và đưa vào hoạt động các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, khu công-nông nghiệp Dofico, phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích đất dùng cho thuê ở các khu công nghiệp trên 60%.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ gắn với nâng cao hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực tập trung đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh, các tuyến giao thông kết nối các tuyến đường cao tốc.

Tỉnh sẽ chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp; nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các nhân tố của nền kinh tế tri thức, ưu tiên các lĩnh vực tạo sản phẩm có hàm lượng chất xám cao...

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tăng bình quân tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2010-2015 từ 13-14%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 khoảng 2.900-3.000 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 56-57%; khu vực dịch vụ chiếm 38-39%; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 5-6%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 15-17%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2010-2015 khoảng 260-270.000 tỷ đồng (chiếm bình quân 40-43% GDP/năm); tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GDP đạt tỷ lệ 23-25%...

Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2,6% vào năm 2015.

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai phấn đấu hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp đảng viên mới đạt từ 7-8% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ cuối năm trước;

Giải quyết trên 95% đơn, thư tố cáo-khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền; giảm tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh bị thi hành kỷ luật hàng năm từ 0,01 - 0,02%. Đến năm 2015, 100% ấp, khu phố có chi bộ Đảng./.