Sáng 22/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp bất thường) để bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Ông Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Biên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,38%.

Ông Chiến sinh năm 1964, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Chính trị, từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng bầu ông Phạm Trung Chánh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,23%. Ông Chánh sinh 1974, quê quán Châu Đốc, tỉnh An Giang; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết đây là một trong những kỳ họp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX nhằm chủ động thực hiện sớm một số nội dung trong Chương trình hoạt động của năm 2016, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, quy định pháp luật tại địa phương.

T ại k ỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua các Nghị quyết quan trọng về phát triển đời sống, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đó là Chương trình phát triển nhà ở; Mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn; Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2016; Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của bộ máy hành chính; Giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016./.