Phấn đấu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống về mức dưới 6%

Bộ Công Thương phấn đấu đến 2030 giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống điện về dưới 6%; điều khiển từ xa, không người trực vận hành 100% các trạm biến áp 110 kV, 220 kV.
Phấn đấu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống về mức dưới 6% ảnh 1Nhân viên EVN sử dụng công nghệ để kiểm tra vận hành các thiết bị điện. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 6068/TTr- BCT về xây dựng Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2045. 

Theo đó, các đơn vị cần nghiên cứu nắm bắt, làm chủ các công nghệ về lưới điện thông minh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến..

Tại Đề án này, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống điện về mức dưới 6%; điều khiển từ xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 110 kV, 220 kV.

Phấn đấu 10% đơn vị quản lý lưới điện (đơn vị truyền tải điện và phân phối điện) phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thực hiện quản lý lưới điện trên nền tảng bản đồ địa lý.

[Báo cáo Thủ tướng về việc thẩm định đề án tách A0 khỏi EVN]

Xây dựng hoàn thiện hệ thống SCADAEMS giai đoạn 4 của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng việc điều độ, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, có khả năng tích hợp lượng lớn nguồn năng lượng tái tạo; hoàn thiện các hệ thống trung tâm điều khiển, trung tâm vận hành, giám sát lưới điện truyền tải và phân phối; Triển khai đánh giá bộ chỉ số lưới diện thông minh theo chuẩn quốc tế.

Các đơn vị cũng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (loT) trong giám sát, dự báo năng lượng tiêu thụ, dự báo phụ tải, dự báo sự cố của thiết bị và hệ thống, đánh giá tình trạng thiết bị và vận hành hệ thống điện; quản lý tài sản, chăm sóc khách hàng và an ninh bảo mật.

Phấn đấu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống về mức dưới 6% ảnh 2Tại Tờ trình về phát triển lưới điện thông mịnh, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến 2030, điều khiển từ xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 110 kV, 220 kV. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tới năm 2045, duy trì giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống diện về mức dưới 6% và tiếp tục phấn đấu mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN. Phấn đấu 50% các trạm biến áp trung áp được giám sát vận hành từ xa; 50% đơn vị quản lý lưới điện (Đơn vị truyền tải điện và Đơn vị phân phối điện) phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Hoàn thiện mô hình điều độ hệ thống diện Việt Nam đồng bộ với đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA/DMS/EMS đảm bảo khả năng điều độ, vận hành an toàn hệ thống diện trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ khách hàng trên các nền tảng số, phấn dấu 98% các yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện thông qua các nền tảng số; tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng phân tán; nghiên cứu triển khai các mô hình nhà máy điện ảo, các mô hình quản lý, vận hành mới đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng, tiếp tục triển khai quản lý nhu cầu phụ tải và điều chỉnh phụ tải.

Phát triển mạnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT trong giám sát, dự báo năng lượng tiêu thụ, dự báo phụ tải, dự báo sự cố của thiết bị và hệ thống, đánh giá tình trạng thiết bị và vận hành hệ thống điện; quản lý tài sản./.

Theo Bộ Công Thương, trong 10 năm triển khai Quyết định 1670 về phát triển lưới điện thông minh, các đơn vị đã đạt một số thành tích như nâng cấp, xây dựng mới hệ thống SCADA/EMS/DMS', kết nối tín hiệu SCADA của các nhà máy điện, trạm biến áp.

Trong năm 2016, hệ thống SCADA/EMS mới trang bị cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền (A1, A2, A3) đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức. 100% các Tổng công ty Điện lực, Công ty điện lực tỉnh đều đã trang bị hệ thống SCADA/DMS, miniSCADA để giám sát và điều khiển lưới diện.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục