Chiều 9/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo về thông tin Chủ tịch tỉnh Kon Tum “lười” tiếp công dân, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Bùi Thanh Bình chủ trì buổi họp báo cho biết các thông tin đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng sử dụng tít bài không phù hợp, gây hiểu nhầm.

Về các thông tin đã đăng tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum còn ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân; Giám đốc Sở Tài chính không tiếp công dân định kỳ theo quy định; một số vụ việc khiếu nại kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; vẫn còn đơn thư khiếu nại lên cấp trên...

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết thông tin Chủ tịch tỉnh còn ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân, qua kết quả thanh tra tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh thì từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2015, Chủ tịch tiếp công dân đạt tỷ lệ 96,7%, ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 2 lần. Như vậy, số lần ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp chỉ 2 lần/4 năm là không nhiều.

Còn liên quan đến Giám đốc Sở Tài chính không tiếp công dân định kỳ theo quy định, ông Bùi Thanh Bình cũng cho biết theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính thì tại trụ sở của Sở Tài chính có bố trí nơi đón tiếp công dân và phân công người tiếp công dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua tại Sở Tài chính không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Do không có công dân đến nên bộ phận tiếp công dân sơ sót không ghi ngày hôm đó không có công dân đến. Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum đã được thực hiện nghiêm chỉnh.

Cụ thể theo kết luận của Thanh tra Chính phủ khi làm việc tại tỉnh Kon Tum đã ghi nhận từ năm 2012-2015, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 3.423 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, trụ sở công dân tỉnh tiếp 949 lượt người; huyện, thành phố, sở, ban, ngành tiếp 1.355 lượt người; xã, phường, thị trấn tiếp 1.119 lượt, với 34 đoàn đông người; lãnh đạo các cấp, ngành tiếp dân định kỳ và đột xuất 1.260 lượt/1.540 người, trong đó có 22 đoàn đông người.

Các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 3.978 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp, ngành là 1.997 đơn (chiếm tỉ lệ 50,2%), gồm 533 đơn khiếu nại, 74 đơn tố cáo và 1.390 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả đã giải quyết đạt tỷ lệ 100%.

Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động thực hiện Kế hoạch số 1130 và 2100 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát giải quyết tám vụ việc và chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết 21 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài./.
Quang Thái (TTXVN/Vietnam+)