Chiều 29/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 32 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng.

Xin xem toàn văn bài phát biểu tại đây.

(TTXVN)