Phát động xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí."
(TTXVN/ Vietnam+)