Phát hiện dầu khí trong tập cát E mỏ Sư Tử Nâu

Công ty Liên doanh Điều hành dầu khí Cửu Long vừa phát hiện dầu khí tại tập cát E, mỏ Sư Tử Nâu, bồn trũng Cửu Long - Việt Nam.
Công ty Liên doanh Điều hành dầu khí Cửu Long (Cửu Long JOC) cho biết, công ty vừa phát hiện thấy dầu khí tại tập cát E, tầng Oligocene, mỏ Sư Tử Nâu 3X, lô 15.1, bồn trũng Cửu Long - Việt Nam.

Theo Cửu Long JOC, sau mũi khoan thử vỉa tại tầng móng lẫn tập cát E, dầu đã phun trào tại tập cát E với dòng phun tự nhiên là 3.000 thùng/ngày. Hiện Công ty tiếp tục khoan thẩm lượng xác định trữ lượng của mỏ Sư Tử Nâu 3X và có các quyết định đầu tư giàn khoan để khai thác thương mại.

Mặc dù mỏ Sư Tử Nâu đã được phát hiện từ năm 2005 nhưng trong gần 5 năm qua, việc khoan thăm dò tìm dầu khí tại khu vực này vẫn còn hạn chế. Vì vậy, phát hiện dầu khí tại tập cát E sẽ mở ra triển vọng mới cho việc nâng sản lượng khai thác của Cửu Long JOC trong thời gian tới.

Hiện Cửu Long JOC khai thác tại ba mỏ dầu khí là Sư Tử Đen, Sư Tử Đen Đông Bắc và Sư Tử Vàng. Năm 2010, Công ty dự kiến khai thác 4,34 triệu tấn dầu khí.

Cửu Long JOC là công ty liên doanh giữa bên Việt Nam là Tổng công ty Thăm dò-Khai thác Dầu khí (PVEP) (chiếm 50% vốn) với Công ty Dầu khí Conoco Phillips-Anh (23,25%), Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (14,25%), Công ty SK- Hàn Quốc (9%) và Công ty Geopetrol-Monaco (3,5%) để tiến hành công tác thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 15.1 thềm lục địa Việt Nam./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục