Phát hiện kinh ngạc về sự tiến hóa ở các loài cổ sinh vật biết bay

Các nhà cổ sinh vật học mới đây đã phát hiện hóa thạch một loài khủng long biết bay mới ở Trung Quốc, với những thông tin đáng kinh ngạc về sự tiến hóa ở các loài cổ sinh vật biết bay.

Các nhà cổ sinh vật học mới đây đã phát hiện hóa thạch một loài khủng long biết bay mới ở Trung Quốc, với những thông tin đáng kinh ngạc về sự tiến hóa ở các loài cổ sinh vật biết bay./.

(Vnews)