Phát huy tối đa hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách

NHNN có trách nhiệm điều phối, tính toán thứ tự ưu tiên, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo mức đã được Quốc hội cho phép là 40.000 tỷ đồng.
Phát huy tối đa hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 6/7, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn ngân hàng thương mại, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, công khai, minh bạch, phát huy tối đa hiệu quả của chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, bên cạnh các giải pháp điều hành trong thời gian qua, để hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN để hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện Nghị định này. Đây là chính sách sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp, bàn bạc rất kỹ lưỡng với các bộ, ngành, các ngân hàng thương mại, với mục tiêu hỗ trợ tiết giảm chi phí vốn vay của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng và động lực phát triển nền kinh tế; đồng thời đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ, hạn chế các sai phạm trong quá trình triển khai, thực hiện dự toán, quyết toán hỗ trợ lãi suất.

Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, ngành Ngân hàng bằng nguồn lực của mình đã chủ động triển khai nhiều chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, thanh toán nhằm hỗ trợ khách hàng, nền kinh tế vượt qua khó khăn của đại dịch, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

[Gói hỗ trợ lãi suất 2%: ‘Phao cứu sinh’ của doanh nghiệp và người dân]

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát tiền tệ, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, ban hành thông tư cho phép tổ chức tín dụng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ; thông tư quy định tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội lãi suất 0%/năm, không có tài sản đảm bảo việc trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ...

Đến ngày 30/6, tín dụng toàn nền kinh tế hiện nay đạt khoảng 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,35%; huy động vốn đạt trên 11,8 triệu tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Tổng số tiền lãi miễn, giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nay đạt trên 50.000 tỷ đồng.

Giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định 31/2022/NĐ-CP, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, đến nay, các ngân hàng thương mại đã hoàn thành đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền để giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (gần 16.035 tỷ đồng), bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 (trên 23.965 tỷ đồng), đồng thời Ngân hàng Nhà nước có thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất dự kiến năm 2022 tới từng ngân hàng thương mại để triển khai sớm chính sách.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong tổng gói hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội 347.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước thông qua các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân khoảng 40.000 tỷ đồng, thực hiện trong hai năm.

Nếu làm tốt gói này sẽ thực hiện phần lớn Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, cũng như Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ.

“Trong 17 văn bản của Chương trình phục hồi, Nghị định 31/2022/NĐ-CP là khó làm nhất, bởi số tiền lớn, thời gian thực hiện chỉ hai năm, các bộ, ngành tham gia nhiều, trong đó có hệ thống thương mại,” Phó Thủ tướng nói.

Ghi nhận sau bốn tháng chuẩn bị, chính sách đã được hoàn thiện một cách công phu, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, có khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng và ban hành chính sách.

Nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý khi triển khai chính sách, Phó Thủ tướng Lê Minh cho rằng, đây là một chính sách rất phù hợp để làm cho doanh nghiệp “khỏe” lên, tăng năng lực sản xuất, đảm bảo cung cầu.

Doanh nghiệp khỏe thì hệ thống ngân hàng thương mại cũng tốt lên. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm điều phối, tính toán thứ tự ưu tiên, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo mức đã được Quốc hội cho phép là 40.000 tỷ đồng.

Phát huy tối đa hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách ảnh 2Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương sớm công bố công khai danh sách dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ được hỗ trợ lãi suất. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nhấn mạnh tinh thần triển khai chính sách một cách công khai, minh bạch, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để kịp thời đề xuất các giải pháp hiệu quả, bám sát thực tiễn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cho rằng, xây dựng chính sách đã khó, việc tổ chức thực hiện còn khó hơn, Phó Thủ tướng chia sẻ, khó khăn là bởi đối tượng rộng, thông qua ngân hàng thương mại, tiền quản lý theo Luật Ngân sách Nhà nước rất chặt chẽ. Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo sát hơn và thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả; cùng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, ngân hàng thương mại và các bộ, ngành nắm bắt những khó khăn để thường xuyên tháo gỡ, chủ động tổ chức thực hiện chương trình theo đúng tinh thần Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về đối tượng thụ hưởng và quy trình thủ tục, làm đúng quy định pháp luật. Bộ Tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho ngân hàng thương mại trong quá trình thực hiện dự toán và quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất.

Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương sớm công bố công khai danh sách dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ được hỗ trợ lãi suất.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục