Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/6, Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ chào bán hơn 6,8 triệu cổ phần cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Như vậy, khối lượng chào bán lần này tương đương 15,95% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa và mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Tiền sử, Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thành lập từ năm 2002, giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa (19/9/2016) là  215,8 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước 209,7 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty đầu tư đang kinh doanh hạ tầng cơ sở Khu công nghiệp Đình Trám, hạ tầng cơ sở Khu phía Bắc khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng và cung cấp các dịch vụ cho khu công nghiệp, như xử lý nước thải, tư vấn đầu tư xây dựng, giới thiệu việc làm cho người lao động…

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 428 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương hơn 20,9 triệu cổ phần, 16.560 cổ phần bán cho người lao động, 14,9 triệu cổ phần bán cho đối tác chiến lược (tương đương 35% vốn điều lệ) và 6,8 triệu cổ phần bán đấu giá công khai cho công chúng./.

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến giai đoạn 2017 - 2020
(đơn vị: triệu đồng)