Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg, phê duyệt Dự án "Điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội khu ATK đến năm 2015."

Theo dự án, phấn đấu đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang (khu ATK) đạt 12 triệu đồng/năm, tăng 2 triệu đồng/năm so với mục tiêu đặt ra tới năm 2010.

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng giảm xuống dưới 20%, tức là giảm thêm 2% so với mục tiêu đặt ra trong năm nay. Số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt trên 85% và cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%, trong đó trên 70% có trình độ cao đẳng, đại học. 100% cán bộ xã, thôn, bản được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng điều hành.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra đến 2015, dự án đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu trong sáu lĩnh vực liên quan đến kinh tế, xã hội, đời sống của người dân.

Cụ thể, về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi và nâng cấp hai công trình đảm bảo nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, dự án cũng nâng cao chất lượng hệ thống truyền tải điện, phù hợp với quy hoạch, cải tạo và phát triển hệ thống lưới điện tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015; đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các thôn, bản thuộc các xã vùng căn cứ cách mạng; quản lý, khai thác và sử dụng an toàn lưới điện, bảo đảm ổn định điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.../.

(TTXVN/Vietnam+)