Các đại biểu bỏ phiếu bầu một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh:Thái Thuần/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Trà Vinh.

Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Ánh Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Ngọc Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lương Đình Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Qu​ân sự tỉnh và ông Nguyễn Trung Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vi Văn Thành để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3 của Chính phủ; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Bình để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3 của Chính phủ và ông Tô Hùng Khoa để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hoàng Công Hàm, Thiếu tướng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới và ông Nông Văn Định, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với 3 Tỉnh ủy viên, ông Nguyễn Trung Hoàng; ông Trần Anh Dũng và bà Đặng Thị Phương./.