Ông Trần Văn Tân (giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. (Nguồn: quangnam.gov.vn)

Tại Quyết định số 521/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 27/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

[Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự ba cơ quan]

Trên cơ sở giới thiệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 91,52% phiếu bầu.

Ông Trần Văn Tân sinh ngày 30/5/1979, quê ở xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam); vào Đảng ngày 13/6/2005, có bằng tiến sỹ luật, Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Anh văn, chứng nhận tiếng Pháp của Cộng đồng Pháp ngữ./.