Phê duyệt 87 sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12, sử dụng từ năm học 2024-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh mục 39 sách giáo khoa lớp 12 và 48 sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phê duyệt 87 sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12, sử dụng từ năm học 2024-2025

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 5/1 phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Danh mục gồm 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp. Đây là các sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trước đó, ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh mục gồm 48 sách giáo khoa của 10 môn học, hoạt động giáo dục: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Công dân, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Công nghệ. Đây là các sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Trong số các sách này có 27/48 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 14 sách giáo khoa của Công ty Cổ phần Xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) liên kết một số nhà xuất bản thực hiện (bộ sách Cánh Diều); còn lại là của một số đơn vị, nhà xuất bản khác.

Hiện học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 trên cả nước đang học sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây là những lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình cũ. Các bộ sách giáo khoa mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sẽ được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025 cũng là năm ngành giáo dục hoàn thiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo ở tất cả các khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 12, chấm dứt việc triển khai chương trình cũ trong các nhà trường.

Cùng với việc đa dạng hóa sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng Từ năm 2024, việc chọn sách giáo khoa cũng sẽ có sự thay đổi khi các hội đồng chọn sách sẽ do các nhà trường thành lập và quyết định thay vì hội đồng do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập như quy định cũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục