Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm đổi mới toàn diện hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành tựu của cách mạng 4.0.
Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.”

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm đổi mới toàn diện hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi số của Chính phủ; phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng...

[Chuyển đổi số ngành ngân hàng: An toàn thông tin là thách thức]

Kế hoạch này bao gồm chuyển đổi nhận thức, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường kiến thức về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng với người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực được phụ trách; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chiến lược phát triển, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của từng cơ quan, tổ chức; công bố và tổ chức sự kiện “Ngày chuyển đổi số” hàng năm của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng phải triển khai các chương trình giáo dục tài chính cho người dân, doanh nghiệp để tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, nâng cao hiểu biết trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số một cách an toàn, hiệu quả. Lồng ghép nội dung về thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng trong phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số.

Đối với phát triển hạ tầng số, ngành ngân hàng phải hiện đại hóa hạ tầng thanh toán, nâng cao khả năng kết nối, liên thông; triển khai mở rộng hạ tầng kết nối, cung cấp thông tin; nghiên cứu và triển khai hạ tầng tập trung để cho phép kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực để khai thác, tổng hợp dữ liệu phục vụ xác minh thông tin, phân loại, đánh giá khách hàng.

Ngoài ra, toàn ngành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước làm nền tảng triển khai Chính phủ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia...

Ngành này cũng đặt mục tiêu xây dựng và triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước; hình thành và phát triển các mô hình ngân hàng số tại tổ chức tín dụng; phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục