Sáng 27/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu gồm 120 học sinh, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000 lưu học sinh Lào đang nghiên cứu và học tập tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần tích cực học tập của các lưu học sinh Lào tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam tự hào được góp phần xây dựng đất nước Lào anh em thông qua việc giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực cũng như trước đây đã từng giúp nhân dân Lào đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giữa hai nước là cần thiết và thời gian qua đã được thực hiện có hiệu quả. Các hình thức đào tạo được đa dạng hóa từ phổ thông đến bậc tiến sĩ. Ngày càng có nhiều sinh viên Lào sang Việt Nam học tập, chứng tỏ sự tin cậy, hiểu biết và mối quan hệ anh em, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước động viên các lưu học sinh Lào vượt qua những khó khăn như sự khác biệt ngôn ngữ, thời tiết hoặc xa nhà, khó khăn về đời sống... nỗ lực học tập hơn nữa để đạt được những thành tích tốt, xứng đáng là nguồn lực tương lai, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước Lào giàu mạnh.

Thay mặt đoàn, Trưởng đoàn Samlan Phankhavong khẳng định hầu hết học sinh, sinh viên Lào đều tích cực học tập, rèn luyện, có tinh thần đoàn kết với sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước, nỗ lực vượt qua những khó khăn, tích lũy kiến thức để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước Lào phồn vinh, phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)