Phố Đá San Thàng - nơi lưu giữ được bản sắc văn hóa của người Giáy

Đến với bản San Thàng (hay Phố Đá) tại Lai Châu du khách không chỉ được xem những kiến trúc bằng đá độc đáo mà San Thàng còn được coi là địa danh lưu giữ được bản sắc văn hóa của người Giáy.
Việt Cường-Thông Thiện (Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)