Sáng 10/1, tại Hà Nội, hội nghị giao ban định kỳ lần thứ 7 giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã được tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất phương hướng năm 2011, thống nhất việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an trong thực hiện quy chế một cách nề nếp, thực chất và hiệu quả; nghiên cứu đề xuất chủ trương, kế hoạch tham gia hoạt động; triển khai các thỏa thuận đã đạt được tại các hội nghị.

Các bộ trên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin; tổ chức đoàn tham gia các hội nghị, hội thảo và các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN/ARF năm 2011

Trong năm 2010, năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, các hoạt động hợp tác quốc phòng, quân sự và an ninh trong ASEAN và ARF tiếp tục được duy trì, phát triển theo xu hướng mở rộng, từng bước đi vào hợp tác thiết thực.

Cũng trong năm 2010, Bộ Quốc phòng đã chủ trì thành công 17 hội nghị quốc phòng, quân sự, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an trong việc trao đổi thông tin, đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các hội nghị. Các hoạt động giao ban được duy trì và đi vào thực chất, tham gia ý kiến vào các tài liệu ASEAN/ARF có chất lượng./.