[Photo] 75 năm toàn quốc kháng chiến: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Cách đây 75 năm, vào đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - lời hiệu triệu, cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.
(TTXVN/Vietnam+)