[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm

Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết các lăng mộ này có niên đại từ khoảng cuối thời kỳ Cổ Vương quốc Ai Cập cho đến cuối thời vương triều Ptolemaic.
[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm ảnh 1Khu lăng mộ có niên đại khoảng 4.200 năm vừa được phát hiện ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm ảnh 2Một số đồ tạo tác được tìm thấy từ những lăng mộ có niên đại khoảng 4.200 năm ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm ảnh 3Một số đồ tạo tác được tìm thấy từ những lăng mộ có niên đại khoảng 4.200 năm ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm ảnh 4Một số đồ tạo tác được tìm thấy từ những lăng mộ có niên đại khoảng 4.200 năm ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm ảnh 5Các lăng mộ có niên đại khoảng 4.200 năm vừa được phát hiện ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm ảnh 6Một số đồ tạo tác được tìm thấy từ những lăng mộ có niên đại khoảng 4.200 năm ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục