[Photo] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.
(TTXVN/Vietnam+)