[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng

Bảo tàng Côn Đảo là nơi trưng bày các hiện vật, hình ảnh về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, về lịch sử phát triển của con người và vùng đất Côn Đảo.
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 1Bảo tàng được khởi công xây dựng ngày 6/12/2009, hoàn thành ngày 10/10/2010 và đưa vào hoạt động ngày 6/9/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 2Các hiện vật tại bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 3Bảo tàng thu hút đông du khách tham quan tìm hiểu về lịch sử nơi đây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 4Bảo tàng thu hút đông du khách tham quan tìm hiểu về lịch sử nơi đây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 5Các hiện vật tại bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 6Các hiện vật tại bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng ảnh 7Bảo tàng thu hút đông du khách tham quan tìm hiểu về lịch sử nơi đây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục