[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường

Chiều 14/12, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Cục cứu hộ-cứu nạn phối hợp với Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, tổ chức "Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó sự cố môi trường quy mô liên tỉnh năm 2020."
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 1Tình huống nổ khu chứa hóa chất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 2Lực lượng dân quân khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 3Lực lượng dân quân khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 4Lực lượng tại chỗ và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ động đến hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 5Lực lượng tại chỗ và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ động đến hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 6Lực lượng Bộ đội hóa học cơ động tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 7Lực lượng Bộ đội hóa học tiếp cận hiện trường lấy mẫu quan trắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 8Lực lượng Bộ đội hóa học tiếp cận hiện trường xử lý sự cố. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 9Lực lượng ứng phó tiếp cận hiện trường thực hiện nhiệm vụ quan trắc và đánh giá tác động nguy hại sự cố gây ra. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 10Lực lượng ứng phó tiếp cận hiện trường thực hiện nhiệm vụ quan trắc và đánh giá tác động nguy hại sự cố gây ra. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 11 Lực lượng Bộ đội hóa học và lực lượng cứu nạn tại Hà Nội chỗ đưa người bị nạn rời hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 12Lực lượng Bộ đội hóa học xử lý, khắc phục sự cố hóa chất tại hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 13Lực lượng Bộ đội hóa học xử lý, khắc phục sự cố hóa chất tại hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 14Lực lượng Bộ đội hóa học xử lý, khắc phục sự cố hóa chất tại hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường ảnh 15Lực lượng Bộ đội hóa học sử dụng trang bị hiện đại khắc phục sự cố hóa chất tại hiện trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục