[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 9/3, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Sáng 9/3/2022, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3Hình ảnh các đại biểu phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Các đại biểu vảo Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
[Photo] Các đại biểu dự ĐH phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6Hình ảnh các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục