[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Bến Nhà Rồng.
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Bến Nhà Rồng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Bến Nhà Rồng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Bến Nhà Rồng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm Hình ảnh và Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm Hình ảnh và Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 9Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm Hình ảnh và Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 10Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm Hình ảnh và Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 11Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm về Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 12Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 13Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 14Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 15Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Cí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục