[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thanh niên huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thanh niên huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 4(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thanh niên huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 6Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và các Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 7Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đền liệt sỹ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 8Bí thư huyện ủy Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 9Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 10Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự buổi lễ.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 11Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 12Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thanh niên huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Chu tich nuoc du le Ky niem 50 nam chien thang Cam Doi hinh anh 13Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)