[Photo] Chùa Bổ Đà: Nơi có vườn tháp đẹp và lớn nhất Việt Nam

Với khoảng 100 ngôi tháp, vườn tháp chùa Bổ Đà được đánh giá là đẹp và lớn nhất trong số những ngôi cổ tự ở Việt Nam. Đây cũng là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị cao tăng đã từng tu tại chùa.
Mai Mai (Vietnam+)