[Photo] Đại hội Đảng XII: Bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội. Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, đất nước đạt được những thành tựu rất quan trọng, tô đậm thành tựu của 35 năm Đổi mới.
(TTXVN/Vietnam+)