Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Du khách nước ngoài thích thú với hàng thủ công Việt Nam

Doãn Đức (Vietnam+) Bản in

Sáng 14/11, hội chợ hàng thủ công truyền thống quy tụ nhiều nhóm sản xuất của các dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và làng nghề truyền thống đã diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.