[Photo] Ghé thăm rạp múa rối nước ngoài trời ở làng Đào Thục

Rối nước Đào Thục (Đông Anh, Hà Nội) đã để lại ấn tượng đối với bạn bè quốc tế trong những lần phường rối đi lưu diễn tại các nước Trung Quốc, Hà Lan... và trở thành sản phẩm du lịch cho du khách.
Trần Thanh Giang (Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)