[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp

Thành phố Hà Nội triển khai tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng ưu tiên, đối tượng có nguy cơ cao là công nhân lao động ở công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 1Khu vực khám sàng lọc trước tiêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 2Sau khi nhận được phân bổ vaccine theo quy định, Thành phố Hà Nội đang bắt đầu triển khai tiêm vaccine diện rộng trên toàn thành phố. Trong ảnh: Nhân viên y tế huyện Mê Linh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh ngày 28/7/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 3Tiếp tục triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và mở rộng đối tượng có nguy cơ cao là công nhân lao động ở công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn trong việc tiếp cận vaccine. Trong ảnh: Khu vực khám sàng lọc trước tiêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 4Nhân viên y tế huyện Mê Linh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh ngày 28/7/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 5Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh ngày 28/7/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 6(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 7Nhân viên y tế huyện Mê Linh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh ngày 28/7/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 8Khu vực khám sàng lọc trước tiêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 9Ngày 28/7/2021, huyện Mê Linh tổ chức tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 10Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh ngày 28/7/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Hà Nội triển khai tiêm vaccine diện rộng tại khu công nghiệp ảnh 11Phòng theo dõi sau tiêm tại khu vực tiêm vaccine phòng COVID-19, khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục