[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945

Chùm ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách Phátxít nhân kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đập tan chế độ Phátxít Đức của Adolf Hitler.
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 1Một người lính Hồng quân cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ở Berlin ngày 30/4/1945 (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 2Một người lính Mỹ giơ tờ báo có dòng chữ Hitler đã chết ở New York ngày 1/5 (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 3Các tù nhân ở trại tập trung Dachau chào mừng lính Mỹ vào giải phóng ngày 30/4/1945 (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 4Các tướng lĩnh Đức ký hiệp ước đầu hàng Hồng quân ở Karlshot, ngoại ô Berlin ngày 8/5 (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 5Một người lính Hồng quân ngồi bên chiếc giường của Hitler dưới boongke ở Berlin ngày 30/4/1945 (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 6Các phóng viên chiến trường chứng kiến cảnh chôn Hitler (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 7Các tù nhân trẻ ở trại tập chung Datchau vẫy tay khi lính Mỹ vào giải phóng ngày 3/5/1945 (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 8Người dân Anh đổ ra quảng trường Trafalgar ngày 8/5/1945 ăn mừng chiến thắng (Nguồn: Getty)
[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945 ảnh 9Lính Mỹ ăn mừng cùng phụ nữ Anh ngày 8/5/1945 tại Terafalgar (Nguồn: Getty)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục