[Photo] Hình ảnh từ trên cao TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16

Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh vắng vẻ do người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 16 để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Ngô Trần Hải An (Vietnam+)