[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân

Hằng năm, đúng ngày 23 tháng chạp, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội làm lễ thả cá chép và dựng cây nêu ngày Tết để khép lại một năm cũ và chào đón một Năm mới.
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 1Đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Hoàng Thành Thăng Long được trang trí rực rỡ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 2Đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Hoàng Thành Thăng Long được trang trí rực rỡ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 3Đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Hoàng Thành Thăng Long được trang trí rực rỡ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 4Đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Hoàng Thành Thăng Long được trang trí rực rỡ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 5Thả cá chép trong ngày lễ 23 tháng Chạp. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 6Đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Hoàng Thành Thăng Long được trang trí rực rỡ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 7Không gian trưng bày với chủ đề Tân Sửu nghênh Xuân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 8Đoàn hành lễ mang cá chép đi thả. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 9Đoàn hành lễ mang cá chép đi thả. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 10Cá chép được thả trong ngày lễ 23 tháng Chạp. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 11Làm lễ tại điện Kính Thiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 12Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 13Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 14Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 15Cây nêu ngày Tết được dựng trong khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 16Cây nêu ngày Tết được dựng trong khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Hoàng Thành Thăng Long thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân ảnh 17Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục