[Photo] Khai mạc Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' tại Thủ đô Hà Nội

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại" nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)