[Photo] Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, đánh dấu sự ra đời của nước Nga Soviet, đặt nền móng cho phát triển ổn định và tiến bộ của thế giới.
(TTXVN/Vietnam+)