[Photo] Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn chủ nghĩa xã hội.
(TTXVN/Vietnam+)