[Photo] Nét độc đáo trong lễ cưới truyền thống của người Pà Thẻn

Nhân dịp 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang để tái hiện lễ cưới, đón dâu của người Pà Thẻn.
Minh Anh (Vietnam+)