Hàng trăm xe buýt cũ và hư hỏng được tập trung tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Hàng trăm xe buýt cũ và hư hỏng được tập trung tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Hàng trăm xe buýt cũ và hư hỏng được tập trung tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Nguồn: CCTVNews)
Những chiếc xe này gặp vấn đề tiềm ẩn về độ an toàn, quá cũ, hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. (Nguồn: CCTVNews)
Những chiếc xe này gặp vấn đề tiềm ẩn về độ an toàn, quá cũ, hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. (Nguồn: CCTVNews)
Hàng trăm xe buýt cũ và hư hỏng được tập trung tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Nguồn: CCTVNews)