[Photo] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Tấm gương cống hiến hết mình

Trong suốt cuộc đời, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách, giữ vững khí tiết, phẩm chất người cộng sản, tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.
(TTXVN/Vietnam+)