[Photo] Nhìn lại thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử

Ngày 26/4/1986 đã trở thành ngày thảm họa tồi tệ nhất do chính con người tạo ra khi lò phản ứng hạt nhân số 4 của Nhà máy hạt nhân Chernobyl phát nổ và hậu quả của nó vẫn còn tới tận ngày nay.
(Vietnam+)