[Photo] Quân đội Nhân dân Việt Nam những ngày đầu thành lập

Vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội Nhân dân Việt Nam giương cao ngọn cờ “Quyết chiến-Quyết thắng," cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, viết nên trang sử cách mạng hào hùng.
(TTXVN/Vietnam+)