Lực lượng quân đội tham gia đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn vào trạm biến thế điện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng quân đội tham gia đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn vào trạm biến thế điện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng quân đội tham gia đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn vào trạm biến thế điện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Xe thiết giáp lội nước của Quân khu 3 được tăng cường, chuẩn bị cho công tác ứng cứu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN) 
Đóng cát vào bao tải để đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng quân đội tham gia đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn vào trạm biến thế điện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đóng cát vào bao tải để đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)