[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân

Bản sắc dân tộc vùng cao Tây Bắc còn lưu giữ được qua các trò chơi dân gian như: Chơi con quay, đánh khăng, đánh đáo, ném còn... Và đặc biệt nhất là trang phục truyền thống và những lễ hội đầu Xuân.
Xuân Mai (Vietnam+)