[Photo] Về đền Sái huyện Đông Anh, xem lễ hội rước vua giả

Ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tại đền Sái thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội diễn ra lễ rước vua giả để tưởng nhớ thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ yêu, xây thành Cổ Loa.
Khánh Ly (Vietnam+)