Binh sỹ Trung Quốc trận ở khu vực Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 5/5 dẫn nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhận định rằng các lực lượng vũ trang của nước này vẫn chưa trở thành một quân đội hoàn toàn tuân thủ luật pháp, đồng thời nhấn mạnh tới công cuộc bài trừ nạn tham nhũng thâm căn cố đế.

Trong xã luận đăng trên trang nhất, báo trên cho rằng khái niệm pháp quyền chưa từng được thực thi triệt để.

Bài viết có đoạn: "Hiện nay, hệ thống luật pháp và các quy định dành cho quân đội của chúng ta về cơ bản đã được thiết lập, song khái niệm pháp quyền và thay đổi tác phong ứng xử vẫn chưa được hoàn thiện."

Theo bài viết, những trở ngại này đang cản trở quá trình hiện đại hóa của quân đội, trong đó đề cập tới "việc chỉ chú ý kinh nghiệm mà không chú trọng luật pháp."

Bài báo còn cho rằng các ban đảng - cơ quan thực thi quyền kiểm soát thực tế trong quân đội - cần phải tránh để xảy ra tình trạng chỉ có một người đưa ra các quyết định và phải đảm bảo rằng mọi quyết định đưa ra đều phải hợp pháp. Theo bài báo, quân đội càng tiên tiến thì càng cần phải tuân thủ luật pháp./.