Ngày 24/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát hành 8 triệu trái phiếu có kỳ hạn 3 năm (từ 24/9/2013 đến 24/9/2016) theo quyết định số 2518/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ số trái phiếu này được phát hành thông qua đơn vị tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Số trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu được phát hành với mức lãi suất cố định 8,75%/năm. Phương thức thanh toán là hoàn trả gốc 1 lần khi đáo hạn, lãi suất thanh toán sau theo định kỳ 1 năm/lần.

Số trái phiếu này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận tham gia trong các giao dịch thị trường mở, chiết khấu, tái chiết khấu, vay tái cấp vốn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.